L’OLI DE MALLORCA A L’ANY 2020

Fa més de 2.000 anys que cada hivern, a Mallorca es fa oli. Això vol dir que hi ha persones que han plantat, conrat, podat i cuidat les oliveres, que han collit l’oliva, l’han molta i l’han premsada, que han dedicat molts de jornals d’esforç per obtenir un líquid que ens alimenta i ens aporta salut (i que en el passat va ser un combustible molt utilitzat). També ha estat així el 2020, l’any del COVID, que tant ens ha condicionat i ens condiciona a tots.

Com ha afectat la pandèmia a l’Oli de Mallorca? Desgraciadament, algun dels quasi mil (nou-cents noranta nou, per ser exactes) inscrits a la llista de productors d’oliva dins la denominació d’origen protegida Oli de Mallorca, haurà patit la malaltia, o haurà perdut familiars o amics. És, sens dubte, l’efecte més greu i lamentable, i aprofit l’ocasió per donar testimoni del nostre condol. No hem pogut convocar l’assemblea anual per donar compte de la gestió del Consell Regulador, cosa que volem fer amb aquest escrit. També ha suposat dificultats afegides a la feina: el confinament va limitar moviments (tot i que els  professionals i titulars d’explotacions varen ser reconeguts com a essencials), i la situació laboral general ha complicat la contractació de personal a la collita, per efectes dels ERTE.

Així i tot, han entrat a les 14 tafones de la Denominació d’Origen (una més que l’any passat),  4.307.690 kg d’oliva, una quantitat prou important, sols un 3% inferior a la collita de 2019, malgrat ha estat un mal any per a les oliveres de muntanya. Ja se sap que aquest arbre és anyívol (alterna produccions importants i temporades de repòs), especialment si no pot ser regat, com és general als olivars de la Serra. També hi ha hagut alguna explotació important afectada per la calabruixada del 29 d’agost. En total, s’han elaborat 645.403 litres d’oli verge (no totes les anàlisis estan enllestides, i per tant, no sabem encara quant acabarà qualificat com a extra, i d.o. Oli de Mallorca).

Val la pena comparar aquesta xifra amb el consum que ens donen les estadístiques: cada un dels 923.608 habitants de l’illa consumeix a l’any 9,92 l. d’oli, dels quals sols 1,83 és verge extra. És a dir, 9.192.161 litres en total, dels quals 1.690.202 són verge extra. Som encara lluny de poder abastir el mercat local, que per altra banda no ha incorporat la cultura del consum de l’oli verge extra, les qualitats nutricionals, saludables i organolèptiques del qual el fan molt recomanable. Cal un esforç important en informar els consumidors.

Tothom sap que l’oli de Mallorca té un preu més elevat que l’oli importat. Aquest 2020, hem tengut l’explicació oficial per aquest fet. La Conselleria d’Agricultura ha examinat els resultats econòmics d’una explotació tipus, aplicant la mateixa metodologia que el Ministeri: una hectàrea d’olivar al Pla de Mallorca, de reguiu, proporciona teòricament una renda anual mitjana de poc més de cent euros (en molts casos, insuficient per pagar l’IBI!), i si és olivar de muntanya suposa un balanç negatiu de 1.075 € (en aquests càlculs estan incloses les ajudes de la PAC). Un anàlisi de costs, elaborat igualment a la Conselleria, els situa a Mallorca aproximadament al doble que a la península. En resum, els preus amb que surt al mercat l’oli de Mallorca no són en absolut injustificats, sinó que responen a la lògica pretensió de mantenir els olivars i les empreses, amb tota l’economia induïda que representen (proveïdors, jornals de treballadors, xarxa comercial, etc).

Mantenir els olivars, com altres cultius, sols és possible si se n’assegura la rendibilitat. I mantenir-los és important per molts de motius. Per exemple, cada olivera assimila anualment 30,9 Kg de CO2.. És a dir, els olivars de la DO Oli de Mallorca retiren cada any de l’atmosfera més de 25.000 TM de CO2. No sols beneficiam a la societat amb l’oli que produïm.

L’any 2020 ha estat un any comercialment difícil. Hem patit, però no ens hem sentit sols. Hem tengut iniciatives conjuntes amb altres consells reguladors (vins, sobrassada, oliva,  formatge,…), hem tengut el suport de la Conselleria i del Consell de Mallorca, hem signat convenis amb Red Eléctrica de España i amb Tramuntana XXI, i tant el Consell Regulador com la majoria d’empreses, hem adoptat iniciatives solidaries entregant oli amb finalitats socials i solidàries. Hem comptat amb un tafoner major de prestigi, En Miquel Calent, i hem tengut l’atenció dels medis de comunicació, que ens ajuden generosament a la promoció de l’Oli de Mallorca.

Ara les oliveres descansen, el fred n’atura la saba. Els olivicultors no: calen els tractaments per evitar fongs, cal dur a terme la poda anual, cuidar el sòl, etc. Seguirem amb els nostres esforços el 2021, per produir un aliment de qualitat, servir les famílies, les empreses turístiques i de restauració que donen suport a aquesta producció, projectant el nom i  el prestigi de Mallorca amb les exportacions i impulsant nous projectes per informar els consumidors que poden comptar amb l’Oli de Mallorca per alimentar-se passant gust.

Joan Mayol, President del Consell Regulador Oli de Mallorca.